Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ pismem doręczonym 16.03.2020 r. wskazał 30-dniowy termin na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Czy w związku z wejściem w życie 31.03.2020 r. przepisów ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19. z dniem tym bieg terminu administracyjnego został wstrzymany i zostanie przywrócony po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

W jaki sposób liczyć bieg tych dni?

Czy przed wejściem w życie ustawy upłynęło 14 dni i po zakończeniu ww. stanów liczyć należy kolejne 16 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?