Czy w związku z uwagami organów do projektu planu miejscowego istnieje obowiązek ponownego wystąpienia o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu miejscowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z uwagami organów wyrażonymi w opiniach do projektu planu miejscowego oraz w związku z warunkami przedstawionymi w uzgodnieniach projektu planu miejscowego, istnieje obowiązek ponownego wystąpienia o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, po wprowadzeniu poprawek do projektu planu i prognozy?

Czy należy ponowić opinie i uzgodnienia ze wszystkimi organami czy też w zakresie stosownym do wprowadzonych zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX