Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone zadania związane z edukacją publiczną i ochroną środowiska. Ustawa prawo ochrony środowiska określa z kolei możliwość finansowania przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Czy w związku z tym ze środków z wpływów za korzystanie ze środowiska powiat może przeprowadzać konkursy ekologiczne dla określonych odbiorców, np. dla osób prawnych np. rodzinnych ogródków działkowych na zagospodarowanie wspólnych terenów zielonych?

Opracowany zostałby powiatowy regulamin i kryteria oceniania itd. W ramach nagród przewidziane byłyby nagrody pieniężne wpłacane na konto osób prawnych (ROD do takich należą).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?