Czy w związku z tym, że każdy drenaż stanowi osobne urządzenie wodne, wnioskodawca powinien wnieść 2 opłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor na działce, której jest właścicielem, planuje budowę 2 budynków mieszkalnych, z których planowane jest wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym. Ilość odprowadzanych ścieków nie przekroczy 5 m3/dobę. Przez środek działki przechodzi granica Nadzorów Wodnych i każdy drenaż znajduje się na terenie innego nadzoru.

Czy wnioskodawca powinien złożyć 2 zgłoszenia do każdego NW osobno?

Czy w związku z tym, że każdy drenaż stanowi osobne urządzenie wodne, wnioskodawca powinien wnieść 2 opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX