Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. X została założona przez dwie firmy - firmę polską sp. z o.o. (49% udziałów) oraz firmę niemiecką sp. z o.o. (51%), która należy do światowej grupy kapitałowej.

Czy w związku z tym, że główny udziałowiec należy do światowej grupy kapitałowej obowiązują spółkę dodatkowe wymogi dotyczące grup kapitałowych?

Czy i kiedy taka spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

Czy należy sporządzać w tym przypadku skonsolidowane sprawozdanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?