Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada instalację do przetwarzania odpadów zakwalifikowaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w myśl § 2 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Posiada również pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów wydane przez starostę przed zmianą ww. rozporządzenia. Zakład zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów przekazuje do starostwa ewidencję czasu pracy instalacji.

Czy zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. w związku z tym, że na terenie zakładu aktualnie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko również emisja gazów i pyłów jest w kompetencji marszałka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?