Czy w związku z tym, iż dodatek mieszkaniowy został wypłacony za okres pełnych 6 miesięcy, należy żądać zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2022 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r.

PYTANIE

Osoba w dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego posiadała tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Po czterech miesiącach pobierania dodatku mieszkaniowego z uwagi na zaległości czynszowe umowa najmu wnioskodawczyni została skutecznie wypowiedziana, strona nie posiada innego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz nie posiada prawa do lokalu socjalnego. O tym fakcie organ, który wydał decyzję dowiedział się po wypłaceniu dodatku mieszkaniowego za okres 6 miesięcy.

Czy w związku z powyższym, organ wydający decyzję powinien wznowić z urzędu postępowanie, uchylić decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy i wydać decyzję przyznającą na okres posiadania tytułu prawnego (4 miesiące) i odmówić dodatku mieszkaniowego na okres nieposiadania tytułu prawnego (2 miesiące)?

Czy w związku z tym, iż dodatek mieszkaniowy został wypłacony za okres pełnych 6 miesięcy, należy żądać zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego od wnioskodawcy za okres 2 miesięcy w podwójnej wysokości?

Czy zarządca powinien zwrócić dodatek mieszkaniowy za okres 2 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX