Czy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi w fili szkoły pracodawca zobowiązany jest wypłacić odprawę pieniężna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Państwowa jednostka budżetowa (szkoła) posiada filię w innym mieście, która z dniem 1.09.2024 zostanie wygaszona. Jednostka łącznie w głównej siedzibie i filii zatrudnia 50 osób. W Fflii są zatrudnieni pracownicy administracyjni umowa zawarta na czas nieokreślony (3 osoby), z którymi będzie rozwiązana umowa o pracę za wypieczeniem z dniem 31.08.2024 r.

1. Czy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi w fili pracodawca zobowiązany jest wypłacić odprawę pieniężna?

2. Jaka wysokości odprawy pieniężnej powinna być wypłacona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX