Czy w związku z rozwiązaniem jednej z umów o pracę zawartej z tym samym pracodawcą, należy wydać pracownikowi świadectwo pracy... - OpenLEX

Czy w związku z rozwiązaniem jednej z umów o pracę zawartej z tym samym pracodawcą, należy wydać pracownikowi świadectwo pracy i rozliczyć urlop?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zatrudniała jedną osobę na dwie umowy o pracę, w tym jedną umowę (część etatu) jako specjalistę ds. BHP. Spółka zdecydowała się za zgodą pracownika (za porozumieniem stron) rozwiązać jedną z umów o pracę, pozostawiając w mocy jedynie umowę cząstkową dotyczącą specjalisty ds. BHP.

Czy spółka musi pracownikowi wystawić świadectwo pracy z tytułu zakończonej umowy oraz wypłacić ekwiwalent za urlop?

Zdaniem spółki nie, ponieważ stosunek pracy danego pracownika trwa nadal, ale w innym wymiarze niż przed zmianami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX