Czy w związku z reformą oświaty będą wypłacane nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z reformą oświaty będą wypłacane nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access