Czy w związku z realizacją w szkole zaocznej nadgodzin w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych finansowanych ze środków unijnych należy wypłacić nauczycielom średnią urlopową za okres ferii zimowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z realizacją w szkole zaocznej nadgodzin w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych finansowanych ze środków unijnych (zajęcia realizowane są tylko w weekendy) należy wypłacić nauczycielom średnią urlopową za okres ferii zimowych? Czy w związku z realizacją w szkole zaocznej nadgodzin w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych finansowanych z budżetu (zajęcia realizowane są tylko w weekendy) należy wypłacić nauczycielom średnią urlopową za okres ferii zimowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access