Czy w związku z nowym rozporządzeniem 2023/1542 produkt typu latarka czołowa wyposażony w akumulator litowy wymaga podawania na tabliczce znamionowej produktu pojemności baterii w Wh?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE – dalej rozporządzenie 2023/1542 produkt typu latarka czołowa wyposażony w akumulator litowy wymaga podawania na tabliczce znamionowej produktu pojemności baterii w Wh?

Do tej pory pojemność podawana była w mAh zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1103/2010 ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności.

Jeśli tak, to czy jeszcze jakieś inne oznaczenia są niezbędne ze względu na wbudowany akumulator?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX