Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorczyni pobierała dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego od 16.10.2016 r. Urlop wychowawczy został udzielony do dnia 04.09.2019 r. W trakcie jego pobierania w dniu 17.03.2018 r. urodziła kolejne dziecko co spowodowało przerwanie urlopu wychowawczego. W związku z tym nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej rodziny.

Czy należy tę zmianę potraktować jako uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po zakończeniu korzystania z urlopu wychowawczego i po pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego doliczyć dochód uzyskany, czy należy przyjąć, że nie nastąpiła utrata dochodu z roku bazowego i uwzględnić dochody świadczeniobiorczyni z roku 2016 r.?

Czy w tym drugim przypadku, czy dochód z roku bazowego należy podzielić przez liczbę miesięcy, przez które był osiągany (10 m-cy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?