Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia zarządza nieruchomością na podstawie ust.2 art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - dalej u.s.m. Nieruchomość stanowi działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym. W budynku znajdują się lokale, do których ustanowiono odrębną własność lokalu, mieszkania spółdzielcze, do których ustanowiono własnościowe lub lokatorskie prawa do lokalu oraz mieszkania spółdzielcze w najmie. Użytkownicy lokali zwrócili się do Spółdzielni z prośbą o wybudowanie parkingu na terenie nieruchomości. Spółdzielnia uzyskała od wszystkich użytkowników lokali deklarację pokrycia poniesionych nakładów. Spółdzielnia wystąpiła o pozwolenie na budowę. W pozwoleniu Spółdzielnia została określona inwestorem. Zleciliśmy, jako zarządca przymusowy (ustawowy), wykonanie dokumentacji, a następnie robót profesjonalnej firmie, czynnemu podatnikowi VAT. Wykonawcy obciążyli nas fakturami za wykonane roboty, a my doliczyliśmy swoją marżę i obciążyliśmy poszczególnych właścicieli lokali z tytuły wykonanej usługi. W przypadku drugiej nieruchomości, identycznym przypadku, wszystkie czynności zostały wykonane tak samo, jednakże Spółdzielnia nie doliczała swojej marży.

Czy w świetle ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., a w szczególności w świetle przepisów o podatku odwróconym VAT, należy uznać, że inwestorem jesteśmy my, jako zarządca, profesjonalna firma jest wykonawcą i nie występuje odwrotne obciążenie?

Czy istnieje ryzyko, że można zinterpretować sytuację inaczej, a mianowicie: inwestorem są użytkownicy lokali, my, jako zarządca jesteśmy wykonawcą, a profesjonalny wykonawca jest podwykonawcą?

Czy może spółdzielnia jest inwestorem w zakresie lokali, do których ustanowiono spółdzielcze prawa do lokali i w zakresie lokali w najmie, natomiast w zakresie lokali, do których ustanowiono odrębną własność lokalu inwestorem są właściciele lokali?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację