Czy w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia dziecka całkowicie ubezwłasnowolnionej, która nie ma wyznaczonego opiekuna prawnego, OPS powinien poinformować Sąd Rodzinny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Całkowicie ubezwłasnowolniona kobieta, która nie ma jeszcze wyznaczonego opiekuna prawnego (postępowanie w sądzie w toku) jest w ciąży.

Kobieta nie była u lekarza, ciąża jest widoczna. Funkcjonowanie kobiety, brak wizyt u ginekologa stanowi zagrożenie dla dziecka poczętego. Kobieta ze względu na całkowite ubezwłasnowolnienie nigdy nie będzie miała władzy rodzicielskiej.

Czy w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia dziecka całkowicie ubezwłasnowolnionej, która nie ma wyznaczonego opiekuna prawnego, OPS powinien poinformować Sąd Rodzinny?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Czy w tym przypadku, zasadne jest wskazanie art. 109 k.r.o. lub 182 k.r.o.?

Jakie inne działania OPS może podjąć w celu ochrony zdrowia i życia dziecka poczętego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX