Czy w zawiadomieniu o pozostawieniu wniosku o becikowe bez rozpatrzenia nadal piszemy art. 15zzzzzn2 ust. 2 ustawy COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona 14.06.2023 złożyła wniosek o becik. 16.06.2023 wysłano wezwanie do uzupełnienia w ciągu 14 dni braków formalnych. Do 12.07.2023 nie dostarczyła dokumentów.

Czy w zawiadomieniu o pozostawieniu wniosku o becikowe bez rozpatrzenia nadal piszemy art. 15zzzzzn2 ust. 2 ustawy COVID-19, który mówi, że organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

Czy już nie, bo z dniem 01.07.2023 odwołano stan zagrożenia epidemicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX