Czy w zamówieniu na naprawę pojazdów zamawiający może ustanowić kryterium oceny ofert polegające na koszcie dojazdu zamawiającego do warsztatu wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2017 r.

Do you have access to LEX?

Log in to read the full document.

Log in to LEX

Don’t have an account?

Order a test access and get information about the full capabilities of the program.