Czy w zabudowie jednorodzinnej można posadowić budynek gospodarczy o długości 3 m i wysokości 3 m w odległości od granicy działki 1,5 m ścianą bez okien i drzwi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w zabudowie jednorodzinnej można posadowić budynek gospodarczy o długości 3 m i wysokości 3 m w odległości od granicy działki 1,5 m ścianą bez okien i drzwi, o której mowa w par. 12 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.?

Ściany i drzwi wejściowe wykonano z desek drewnianych, podłogi z płyty OSB, a dach z płyty OSB przykrytej gontem z papy asfaltowej. Sąsiednia działka jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym, jego odległość od budynku gospodarczego wynosi 15 m.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access