Czy w wypadku udowodnienia, że wybory odbyły się w sposób niezgodny ze statutem porozumienia podpisywane przez związek X i inne związki oraz pracodawcę będą ważne, czy też nie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden ze związków zawodowych A uważa, że inna organizacja związkowa X przeprowadziła wybory niezgodnie ze swoim statutem i złożyła przeciwko niej sprawę w sądzie cywilnym. Związek X pisemnie wskazał pracodawcy osoby, które go będą reprezentować i są uprawnione do zawierania porozumień i ZUZP. Jednoczenie oświadczył, że staje się stroną układu zbiorowego pracy (spełnił wszystkie wymagania formalne).

Czy w wypadku udowodnienia, że wybory odbyły się w sposób niezgodny ze statutem wszystkie porozumienia PODPISYWANE przez związek X i inne związki oraz pracodawcę będą ważne czy też nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX