Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w wezwaniu do wniesienia opłaty skarbowej za ponowne zgłoszenie zmienionej w sposób istotny instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne na podst. art. 261 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej k.p.a. w związku z art. 152 ust. 6 pkt 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) mogę zawrzeć pouczenie, że w przypadku niewniesienia tej opłaty w ciągu 7 dni czynność uzależniona od opłaty (czyli przyjęcie zgłoszenia, jako czynność materialno-techniczna) zostanie zaniechana?

Czy należy o tym poinformować wnioskodawcę?

Jeżeli tak, to w jakiej formie?

Czy też bardziej prawidłowym jest zwrot zgłoszenia w formie postanowienia (zaskarżalnego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?