Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kobus Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel wychowawca świetlicy 8 godzin 5 godzin pedagoga, zatrudniony na czas nieokreślony może mieć rozwiązany stosunek pracy z powodu zmniejszenia liczby godzin świetlicy? Czy jako podstawę prawną należy podać art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN?

Czy w uzasadnieniu należy napisać zmniejszenie liczy godzin świetlicy w arkuszu organizacyjnym czy też należy zastosować porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?