Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Czy w uproszczonym planie urządzenia lasu należy ująć grunt oznaczony jako Ls w ewidencji gruntów, jeśli jego powierzchnia jest mniejsza niż 0,1 ha?

Są to lasy będące enklawami pośród użytków rolnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 86 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. Powierzchnie te były ujęte w poprzedniej wersji uproszczonego planu urządzenia lasu jako lasy, dla których były ustalone zadania w zakresie gospodarki leśnej.

Czy w świetle art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l.- można uznać, że są to lasy?

Czy też są to grunty związane z gospodarką leśną (nie są zajęte pod obiekty wykorzystywane na potrzeby gospodarki leśnej)?

A może grunty niebędące lasami (jednakże pokryte pielęgnowanym drzewostanem leśnym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?