Czy w umowie zawartej z członkiem rodziny opłata za pobyt w DPS może być uzgodniona w wysokości wyższej niż wynikająca z uchwały rady gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy OPS może zawrzeć umowę z synem osoby podopiecznej (matki) na usługi opiekuńcze na rzecz matki (wobec matki nie wydano decyzji w sprawie usług opiekuńczych), za wynagrodzeniem wyższym niż wynika to z uchwały rady gminy w sprawie wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze?

Jeżeli tak, czy podstawą prawną będzie art. 103 u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX