Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownik OPS zawiera umowę z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS krewnego.

Zobowiązany mieszka poza granicami kraju. Umowa zostanie przesłana do niego mailowo, po podpisaniu odeśle ją za pośrednictwem poczty.

Czy w umowie należy wpisać miejsce zawarcia umowy, jeżeli tak, to jakie?

Czy miasto siedziby OPS czy miejsce zamieszkania zobowiązanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?