Czy w umowie o pracę należy określić obowiązujący pracownika rozkład czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowy jest poniższy zapis zawarty w umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w zadaniowym system czasu pracy? "Wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu pracy - ¾ etatu. Zadaniowy czas pracy określony wymiarem powierzonych zadań, w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy: przeciętnie 6 godzin na dobę i 30 godzin tygodniowo.".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX