Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Czy w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. można zawrzeć zapis np. w brzmieniu: "Ustala się, że na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest segregacja w sytuacji gdy z danej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w okresie kwartału wysegregowanych zostanie co najmniej jeden pełny worek z jedną frakcją odpadów odbieranych selektywnie na osobę zamieszkującą daną nieruchomość". W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy brak realizacji wskazanego warunku przez właściciela nieruchomości, który zadeklarował segregację odpadów może skutkować uznaniem, że jednak nie segreguje on odpadów i wszczęciem postępowania w sprawie określenia dla niego "wyższej" wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?