Czy w tym procesie może powstawać odpad o tym samym kodzie 07 02 99, który utraci status odpadu i w śladowych ilościach odpad o kodzie 19 12 02, nastąpi zatem niejako częściowa utrata statusu odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kopalnia uzyskała od starosty zezwolenie na przetwarzanie poza instalacjami i urządzeniami odpadów w postaci zużytych taśm przenośnikowych o kodzie 07 02 99, w procesie R-3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki. Paradoksalnie określono w nim nawet zdolność przerobową instalacji, której de facto brak, bo wszystko odbywa się ręcznie. Po procesie, na podst. art. 14 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. powstaje produkt (materiał izolacyjny, okrywowy, zmniejszający drgania, wibracje, podesty, itp.) oraz niewielkie ilości odpadu o kodzie 19 12 02. Aktualnie zezwolenie wygasa i zakład stara się o nowe. W rzeczywistości proces odzysku polega na ręcznym cięciu taśm (na wymiar) przy pomocy noża do cięcia taśm i oczyszczaniu z (wycinaniu z nich) elementów metalowych. Zakładowi zależy, aby w ramach nowego zezwolenia również przeprowadzić procedurę utraty statusu odpadu przez taśmy, z uzyskaniem wyżej opisanego produktu i odpadowych metali.

W jaki sposób aktualnie zakwalifikować omawiany proces?

Czy dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie o odzysk odpadu o kodzie 07 02 99 w procesie odzysku R12, na podst. rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u. polegający na cięciu i oczyszczaniu prowadzącego do utraty statusu odpadów? Który pkt. rozporządzenia: 21 czy 22 będzie właściwszy?

Czy kwalifikacja zgodnie z pkt. 22 - cięcie, separacja prowadzące do utraty statusu odpadów 07 02 99, przy jednoczesnym powstawaniu odpadów metali będzie właściwa?

Czy w tym procesie może powstawać odpad o tym samym kodzie 07 02 99, który z godnie z art. 14 u.o. utraci status odpadu i w śladowych ilościach odpad o kodzie 19 12 02, nastąpi zatem niejako częściowa utrata statusu odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX