Czy w treści koncesji na wydobywanie udzielonej przez starostę muszą być wypisane współrzędne punktów wyznaczających OG i TG? - OpenLEX

Czy w treści koncesji na wydobywanie udzielonej przez starostę muszą być wypisane współrzędne punktów wyznaczających OG i TG?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Koncesja wyznacza obszar i teren górniczy zgodnie z mapą.

Czy w treści koncesji na wydobywanie udzielonej przez starostę muszą być wypisane współrzędne punktów wyznaczających OG i TG?

Czy wystarczające jest stwierdzenie "Dla działalności objętej koncesją wyznaczyć: Obszar górniczy (NAZWA) o powierzchni (...), położony na gruntach ... (np. wsi X) gmina (....), wskazany na mapie pn. (...) w skali (...), którego granice wyznaczają linie łączące punkty współrzędnych (w układzie współrzędnych Płaskich prostokątnych "2000") określone na mapie, która stanowi integralną część niniejszej decyzji"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX