Czy w treści decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej powinna znaleźć się informacja/pouczenie o konsekwencjach niszczenia znaków geodezyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakresie planowanej inwestycji (ZRID) znajdują się znaki geodezyjne, które na mocy art. 15 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) – dalej pr. geod. podlegają ochronie, natomiast gdy ktoś wbrew przepisom art. 15 pr. geod. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny.

Czy w treści decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej powinna znaleźć się taka informacja/pouczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX