Czy w trakcie trwania procedury planistycznej można zawęzić szerokość opracowywanego planu? - OpenLEX

Czy w trakcie trwania procedury planistycznej można zawęzić szerokość opracowywanego planu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w trakcie trwania procedury planistycznej dot. uchwalenia MPZP dla inwestycji liniowej (linia 110kV) w sytuacji, gdy do wniosku o uchwalenie MPZP przyjęto granice pasa opracowania w szerokości np. 40 m i wg tego zarysu opracowano załącznik mapowy do uchwały inicjującej, to czy można po etapie zebrania wniosków w trakcie opracowania projektu MPZP tj. przed poddaniem projektu planu uzgodnieniom Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz innym podmiotom uzgadniającym projekt planu, odpowiednio zawęzić szerokość opracowywanego planu (pozostając stale w granicach pierwotnego zakresu np. wyłącznie do 18 m szerokości) - tak aby ww. zmiana nie spowodowała konieczności powtórzenia czynności proceduralnych uchwalanie MPZP tj. ponownego podjęcia uchwały inicjującej oraz ponowienia zebrania wniosków?

Zakładam, że w uchwale inicjującej organ prowadzący procedurę przedstawi informację o możliwej korekcie zakresu opracowania (tj. zawężenia zakresu opracowania na etapie powstania projektu MPZP).

Czy powyższe rozwiązanie będzie możliwe bez etapowania?

Tj. zakładane zawężenie zakresu opracowania (wyłączenie cześci terenu z opracowania) spowodowałoby, że na zakres pierwotnie przyjęty, a następnie wyłączony z dalszego procedowania (tj. pozostałe 22 m szerokości pasa) w dalszej części gmina w ramach etapowanie i tak będzie musiała uchwalić plan?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX