Czy w trakcie trwania kadencji dyrektor-menadżer niebędący nauczycielem może uzyskać kwalifikacje pedagogiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor – menadżer może stać się dyrektorem - nauczycielem w trakcie trwania kadencji? Dyrektor zespołu placówek oświatowych został powołany na to stanowisko jako osoba niebędąca nauczycielem, na podstawie art. 62 ustawy Prawo oświatowe, ponieważ nie miał wówczas stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Taki stopień obecnie uzyskał. Czy istnieje taka możliwość? Jeśli tak, to jakie kroki należałoby podjąć, by zmienić mu umowę z pracownika samorządowego na umowę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela? Czy może sprawować nadzór pedagogiczny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX