Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zaakceptował projekt budowlany i wykonawczy. Na etapie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówieniu publicznym wykonawca zapoznał się z dokumentacją, do której nie wnosił pytań i uwag.

Czy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonawca może nieodpłatnie żądać od projektanta większego uszczegółowienia oczywistych rozwiązań projektowych?

W opinii projektanta pytania dotyczą rozwiązań, których wykonanie wykonawca powinien znać w ramach wykonywanego zawodu i znajomości sztuki budowlanej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację