Czy w toku realizacji zamówienia publicznego dopuszczalna jest zmiana podmiotowa polegająca na zmianie wspólnika spółki cywilnej realizującej umowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Co powinien zrobić zamawiający jeżeli zawarł umowę o udzielenie zamówienia publicznego z wykonawcą wyłonionym w przetargu - wykonawcą były 2 osoby fizyczne działające wspólnie jako spółka cywilna - a następnie w trakcie wykonywania umowy (umowa zawarta na 3 lata) dostał informację, że do spółki cywilnej przystąpił nowy, trzeci wspólnik (na mocy aneksu do umowy spółki), a kilka dni później jeden z dwóch wspólników, z którymi była zawarta umowa, zmarł?

Czy biorąc pod uwagę art. 7 ust. 3 p.z.p., zamawiający może aneksować umowę i wpisać zmianę podmiotową po stronie wykonawcy tzn. dopisać nowego wspólnika?

Czy biorąc pod uwagę solidarną odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej, należy pozwolić by żyjący wykonawca (jeden z dwóch, z którymi zawarto umowę) dokończył wykonywanie umowy samodzielnie, jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access