Czy w takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego powinien zmienić własne postanowienie wydane na podstawie art. 48 ust. 3 pr.... - OpenLEX

Czy w takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego powinien zmienić własne postanowienie wydane na podstawie art. 48 ust. 3 pr. bud., jeśli inwestor zaniechał użytkowania budynku jako usługowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia dokumentów i opracowań, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., umożliwiających legalizację budynku usługowego wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Inwestor przedłożył żądane dokumenty. Dokumenty te dotyczyły budynku gospodarczego. Ponowna kontrola potwierdziła, że inwestor zaniechał użytkowania budynku jako usługowy. Budynek użytkowany na cele gospodarcze, którego budowa również wymagała pozwolenia na budowę.

Czy w takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego powinien zmienić własne postanowienie wydane na podstawie art. 48 ust. 3 pr. bud., czy może dalej procedować w sprawie uznając jako przedmiot postępowania budynek gospodarczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?