Czy w szpitalu dopuszczalne jest mierzenie stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pomiar poziomu glukozy z krwi włośniczkowej u pacjenta (będącego w profilu glikemii) w oddziałach szpitalnych może być oznaczany przy użyciu glukometru (pomiar dotyczyłby kilkunastu pacjentów w ciągu doby)?

Godz. 7:00 i godz. 10:00 pobiera i oznacza laboratorium godz. 14:30; 20:00; 22:30 pobiera i oznacza pielęgniarka oddziału. Glukometr nie posiada opcji wydruku i dokumentowanie w ten sposób pomiaru jest obarczone ryzykiem błędnego odczytu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX