Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadza przetargi, które składają się z kilu lub kilkunastu części. Na każdą z takich części Wykonawcy składają odrębne oferty. Wielokrotnie zdarza się, że jedna firma wygrywa kilka zadań. W takim przypadku przygotowuje się jedną umowę obejmującą np. 2, 3 lub więcej zadań. Do tej pory w umowach stosowano zapis: "Zamawiający uprawniony jest do zamówienia większej lub mniejszej ilości produktów określonych w załączniku nr 1 w ujęciu asortymentowym jak i ilościowym w obrębie danego pakietu. Zamówienie przez Zamawiającego większej lub mniejszej ilości produktów określonych w załączniku nr 1 w ujęciu asortymentowym lub ilościowym w obrębie danego pakietu, nie powodujące zwiększenia łącznej wartości brutto danego pakietu, nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy." Teraz jeden z wykonawców chciałby wprowadzić zmiany w proponowanym zapisie, tak aby możliwość zamówienia większej lub mniejszej ilości produktów odnosiła się całej umowy a nie do danego pakietu.

Czyli zamiast zwrotów" "w obrębie danego pakietu", "wartość brutto danego pakietu" wprowadzić zapis "w obrębie umowy", "wartości brutto umowy"?

Czy można taką zmianę wprowadzić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?