Czy w sytuacji wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG mimo toczącego się postępowania sądowego w sprawie przedłużenia trwania zarządu sukcesyjnego możliwe jest wstrzymanie naliczanie opłaty oraz czy istnieje obowiązek wygaszenia zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca był zarządcą sukcesyjnym firmy. Zarząd sukcesyjny wygasł dnia 28.12.2023 r., a dnia 29.12.2023 r. Ministerstwo wykreśliło wpis z rejestru CEiDG. Dnia 25.01.2024 r. przedsiębiorca złożył oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023, celem dokonania opłaty za korzystanie z koncesji w roku 2024. Chciałam w CEiDG sprawdzić, do kiedy trwa zarządca sukcesyjny i okazało się, że wpis jest wykreślony, a co za tym idzie nie ma firmy. Z informacji przedsiębiorcy wynika, że w czerwcu 2023 r. złożył do sądu wniosek o przedłużenie zarządu sukcesyjnego, ale nadal nie ma postanowienia. Nie zgłoszono też do ministerstwa, że sprawa jest w toku, aby nie wykreślać z rejestru CEiDG firmy, czego musiał dokonać przedsiębiorca we własnym zakresie. Na dzień dzisiejszy działalność w dalszym ciągu jest wykreślona, w związku z czym przedsiębiorca nie powinien prowadzić punktu sprzedaży.

Czy jako urząd powinniśmy wygasić zezwolenia na alkohol i nie naliczać nowych opłat za rok 2024?

I co w sytuacji, kiedy ministerstwo wznowi wpis, czy wtedy możemy wydać wyliczenie opłaty i z jaką datą?

Obowiązek naliczenia opłat i dokonania I raty był do 31.01.2024 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX