Czy w sytuacji wydzierżawienia przez spółkę cywilną budynku spółce z o.o. na prowadzenie przedszkola niepublicznego, przedmiotowy budynek korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna zakupiła grunty wybudowała budynek i wydzierżawiła spółce zo o.o. na prowadzenie przedszkola niepublicznego, spółka z o.o. jest wpisana do KRS jako działalność oświatowa, natomiast spółka cywilna nie, czy w związku powyższym spółka może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX