Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w umowie ze zobowiązanym do ponoszenia odpłatności za pobyt krewnego w DPS może być zapis, "że w przypadku zalegania z opłatą przez zobowiązanego gmina może naliczyć ustawowe odsetki?

Czy od tego rodzaju umów należy naliczać odsetki ustawowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?