Czy w sytuacji niepełnej realizacji zadania zleconego z ustawy o działalności pożytku publicznego, spowodowanej epidemią COVID-19, beneficjent musi zwrócić donatorowi odpowiednią część pobranej dotacji celowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka samorządu terytorialnego powierzyła w drodze konkursu ofert realizację zadania publicznego fundacji. W ramach zadania fundacja miała m.in. przeprowadzić szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla określonej liczby osób. W związku z epidemią COVID-19 i obostrzeniami z nią związanymi (m.in. w zakresie ilości osób mogących brać udział w spotkaniach) liczba faktycznie przeszkolonych osób była mniejsza niż zakładana w umowie (część osób mimo wstępnej deklaracji udziału musiała zrezygnować lub nie chciała uczestniczyć w szkoleniach).

Czy w związku z powyższym fundacja powinna dokonać zwrotu części dotacji proporcjonalnie do zmniejszonej ilości osób przeszkolonych?

Czy z uwagi na obiektywne, niezależne od beneficjenta przesłanki wpływające na niepełną realizację zakresu zadania, można je uznać za zrealizowane w pełnym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX