Czy w sytuacji niemożności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego z winy wnioskodawcy, można wydać decyzję o odmowie ubezpieczenia zdrowotnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ługowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym (90 dni w ramach ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych).

Pracownik socjalny nie może zastać go w domu i przeprowadzić rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z informacji uzyskanych od współlokatora wynika, że opuszcza dom rano i wraca wieczorem. Mimo wystosowania wezwania, które strona odebrała nie skontaktował się z pracownikiem socjalnym.

Czy można wydać decyzję odmowną ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX