Czy w sytuacji kompensaty zobowiązań, można rozpoznać koszt podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Udziałowiec otrzymał od spółki PIT-8C z wykazanym przychodem podatkowym z tytułu przyznanych odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy. Takiej wysokości odsetek nie otrzymał, ponieważ zostały również naliczone odsetki należne spółce, od nienależnie wypłaconej dywidendy. Udziałowiec otrzymał odsetki należne jemu po potrąceniu należnych spółce.

Czy w rozliczeniu rocznym powinien uwzględnić kwotę odsetek wykazanych przez spółkę w PIT-8C, a pozycji kosztów samodzielnie wpisać wartość odsetek należnych spółce, tym samym zapłacić podatek od faktycznie otrzymanej kwoty odsetek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX