Czy w sytuacji, gdy uprawnionym do reprezentacji wykonawcy będącego spółką komandytowo - akcyjną jest komplementariusz spółka z.o.o., to czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia odpisu z KRS dotyczącego komplementariusza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2013 r.

PYTANIE

Wykonawca, jakim jest spółka komandytowo - akcyjna składa ofertę. Wykonawca załączył do oferty odpis z KRS spółki komandytowo-akcyjnej, gdzie podmiotem wskazanym do reprezentacji jest komplementariusz - Spółka z o.o.

Czy Zamawiający winien wezwać wykonawcę do złożenia odpisu z KRS dotyczącego tego komplementariusza tzn. Spółki z o.o.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access