Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2013 r. Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz poczynionych nakładów związanych z budową na powyższej nieruchomości, takich jak: projekt budowlany, aranżacyjny, pozwolenie na budowę, niwelacja terenu itp. Nakłady ewidencjonowano jako środki trwałe w budowie. Grunt wraz z nakładami sprzedano innej firmie w zamian za udziały. Sprzedaż była opodatkowana stawką 23% VAT. Oprócz tej sprzedaży Spółka udzieliła innej spółce oprocentowanej pożyczki w związku z tym uzyskała dochód zwolniony z VAT. Zaznaczamy, że w KRS mamy wpis dotyczący udzielania pożyczek, niemniej jest to dla nas działalność bardzo uboczna.

Czy w przedstawionym przypadku mamy obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną?

Jak obliczyć wskaźnik proporcji jeżeli:

- sprzedaż gruntu (23%) 4.000.000 zł,

- sprzedaż nakładów (23%) - 200.000 zł,

- inna sprzedaż opodatkowana (23%) - 50.000 zł,

- odsetki od pożyczki (ZW) - 20.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?