Czy w sytuacji, gdy trwa postępowanie odwoławcze, starosta ma prawo wydać postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ("ZRID"), od której strony wniosły odwołanie. W trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego prowadzonego przez wojewodę, inwestor złożył wniosek do starosty o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając go koniecznością niezwłocznej przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (ze względu na stan techniczny) poza projektowany pas drogowy drogi publicznej oraz pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Czy w takiej sytuacji (gdy trwa postępowanie odwoławcze) starosta ma prawo wydać postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w myśl art. 108 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX