Czy w sytuacji, gdy strona złożyła odwołanie od decyzji, OPS może wypłacić zasiłek okresowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Petentce został przyznany zasiłek okresowy. W dniu odbioru decyzji Pani złożyła odwołanie od tej decyzji do SKO, po czym po dwóch dniach przyszła do OPS-u z żądaniem wypłaty zasiłku okresowego.

Czy w sytuacji, gdy strona złożyła odwołanie od decyzji, OPS może wypłacić zasiłek okresowy?

Czy można wydać postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności z urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX