Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek dotyczący wyłączenia 0,0280 ha gruntu rolnego stanowiącego część działki nr 1, w związku z planowaną budową budynku gospodarczego. Kilka lat wcześniej inwestor dokonał wyłączenia gruntu o powierzchni 0,0480 ha na ww. działce w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na podstawie art. 12a pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l., inwestor wtedy został zwolniony z opłat za wyłączenie gruntu. W projekcie budowlanym dotyczącym budynku mieszkalnego inwestor wykazał w II etapie budowę ww. budynku gospodarczego. Na tamten czas uzyskał pozwolenie budowlane na budynek mieszkalny. Planowana budowa budynku gospodarczego nie jest realizowana na potrzeby posiadanego przez inwestora gospodarstwa rolnego.

Czy w związku z planowaną budową budynku gospodarczego (na potrzeby związane z budynkiem mieszkalnym - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę budynku gospodarczego na ww. działce) można "brakujące" 0,0020 ha z wyłączenia budynku gospodarczego doliczyć do wcześniejszego wyłączenia pow. (0,0480 ha) pod budynkiem mieszkalnym, po to, aby podstawą do naliczeń należności za wyłączenie budynku gospodarczego była pow. 0,0260 ha?

Czy w sytuacji, kiedy istnieje już na działce budynek mieszkalny, są przesłanki prawne umożliwiające zwolnienie z opłat za wyłączenie części gruntu związanego z budową budynku gospodarczego wolnostojącego na potrzeby związane z budynkiem mieszkalnym?

Czy w sytuacji kiedy istnieje już na działce budynek mieszkalny, są przesłanki prawne umożliwiające zwolnienie z opłat za wyłączenie części gruntu związanego z budową budynku gospodarczego (dobudowanego do budynku mieszkalnego) na potrzeby związane z budynkiem mieszkalnym?

Czy w sytuacji kiedy równocześnie będzie realizowana budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego (na potrzeby związane z budynkiem mieszkalnym) można zwolnić z opłat za wyłączenie grunt przeznaczony pod budowę budynku gospodarczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?