Czy w sytuacji długotrwałej nieobecności dyrektora szkoły organ prowadzący powinien powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora... - OpenLEX

Czy w sytuacji długotrwałej nieobecności dyrektora szkoły organ prowadzący powinien powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zaś wicedyrektor złożył rezygnację i z dniem 28.02.2023 r. przestanie pełnić swoje obowiązki. Czy w sytuacji długotrwałej nieobecności dyrektora szkoły organ prowadzący powinien powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora szkoły, która z kolei powierzy stanowisko nowemu wicedyrektorowi szkoły, a może poprawniej byłoby, aby organ prowadzący powierzył stanowisko wicedyrektora szkoły nauczycielowi tej szkoły do czasu powrotu dyrektora ze zwolnienia lekarskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX