Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wypłata nagród z zysku stanowi wydatek przeznaczony na działalność statutową ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka nasza jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną.

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wypłata nagród z zysku stanowi wydatek przeznaczony na działalność statutową i przez to nie rodzi skutków podatkowych, czy jest odwrotnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX