Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2018 r.

PYTANIE

Czy w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych istnieją jakieś ograniczenia dla placówek niepublicznych w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli? Regulamin dofinansowywania doskonalenia zawodowego został ustalony przez organ prowadzący placówkę. Zapisy tego regulaminu pozwalają dyrektorowi kierować nauczycieli i innych pracowników placówki (np. pomoce wychowawców mające już kwalifikacje do objęcia stanowiska nauczyciela w danej placówce) do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie z potrzebami placówki. Koszty takiego skierowania zgodnie z regulaminem pokrywa placówka z dotacji oświatowej. Czy jest to zgodne z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i taki wydatek można zakwalifikować jako zadanie organu prowadzącego: "Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym"? Doskonalenie zawodowe ma bowiem przygotować kadrę placówki do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i uzupełnić braki kadrowe/

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?